Sportovně technické směrnice

         SÁLOVÁ CYKLISTIKA        

      V sálové cyklistice jsou tyto mistrovské a pohárové disciplíny:

 

 

 1)       Kolová - muži

 

2)        Kolová – U 23

 

3)        Kolová – junioři

 

4)        Kolová – žáci

 

platnost od 1.1.2010

1. Kolová - muži

 

1.1 EXTRA LIGA

 

Extra liga se hraje systémem každý s každým ve čtyřech turnajích s šesti nejlepšími družstvy České republiky. Rozpis utkání na každé kolo vydá pracovník STK SK ČSC. Pozn. u každého kola Extra ligy se hodnotí pořadí podle bodů. V případě shodného počtu bodů ( pro udělení nominačních bodů) u dvou družstev rozhoduje vzájemný zápas. V případě nerozhodného výsledku se odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. V případě, že má více jak dvě družstva shodně bodů, rozhodují body a skóre ze vzájemných zápasů (více nastřílených branek). Pořadí po čtyřech odehraných kolech dle bodů, určí prvá čtyři družstva do soutěže o „Mistra České republiky“. V případě, že družstva na čtvrtém a pátém místě mají stejný počet bodů, rozhoduje o postupu do M ČR vzájemné zápasy ze čtyř odehraných kol Extra ligy, popřípadě skóre (více vstřelených branek). Družstvo na pátém místě má ukončenou soutěž a startuje v dalším ročníku Extra ligy. Družstvo, které se umístí na posledním šestém místě po odehrání čtyř kol, sestupuje pro další ročník do I. celostátní ligy. Při rovnosti bodů na pátém a šestém místě rozhoduje o sestupujícím vzájemné zápasy všech odehraných kol Extra ligy. V případě nerozhodných bodových výsledků, rozhoduje lepší brankový rozdíl a v případě rovnosti více vstřelených branek.

Jestli-že mají družstva na pátém a šestém místě všechny kritéria stejné musí být odehrány čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel U.C.I. o sestupující družstvo z Extra ligy.

 

Poznámka:

-      Hráč první a druhé ligy nebo krajského mistrovství může startovat pouze v jednom  turnaji Extra ligy. Po odehrání dvou kol v soutěži se stává statutárním hráčem této soutěže.

-      V Extra lize mohou startovat pouze dvě družstva z jednoho oddílu.

-      Podmínkou účasti pro start v Extra lize je podmíněn startem jednoho družstva dorostu nebo žáků v krajském mistrovství.

-      Sálová komise ruší v soutěži Extra ligy čárové rozhodčí.

-      STK SK ČSC schválila pro turnaje Extra ligy 10-ti minutovou přestávku, která se uskuteční mezi 10. a 11. zápasem Extra ligy.

 

 

1.1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

O titul „Mistra České republiky“ v kolové – elite nastoupí družstva po odehraných čtyřech základních kolech Extra ligy takto:

 

a) první družstvo se čtvrtým družstvem na dva zápasy – případě nerozhodného bodového zisku, odehrají se ihned čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

 

b) druhé družstvo se třetím družstvem na dva zápasy – případě nerozhodného bodového zisku, odehrají se ihned čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

 

vítěz „A“ – vítěz „B“ se utkají o titul „Mistra České republiky“ ve dvou zápasech, v případě nerozhodného bodového zisku se odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Nehraje se prodloužení

 

poražený „A“ – poražený „B“ se utkají o bronzové medaile v Mistrovství České republiky ve dvou zápasech v případě nerozhodného bodového zisku se odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Nehraje se prodloužení.

 

 

1.3   I. LIGA

 

V první lize startuje šest družstev z České republiky, která hrají turnajovým

způsobem každý s každým ve třech soutěžních turnajích, z kterých se výsledky sčítají pro postup do Extra ligy a sestup do II.ligy. Vítěz I.ligy postupuje přímo do Extra ligy, družstvo na šestém místě sestupuje pro příští sezónu do II.ligy.

            V případě, že družstva na 1. a 2. místě získala po odehraných třech kolech I.ligy shodný počet bodů rozhoduje o postupu do Extra ligy rozdíl bodů a skóre ze vzájemných zápasů ve třech soutěžních kolech, více vstřelených branek. Při rovnosti všech položek se odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Nehraje se prodloužení.

            V případě, že družstva na 5. a 6. místě získala po odehrání třech kol I.ligy shodný počet bodů rozhoduje o sestupu do II.ligy rozdíl bodů a skóre ze vzájemných zápasů ve třech soutěžních kolech, více vstřelených branek. Při rovnosti všech položek se odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Nehraje se prodloužení.

 

Poznámka:

-      Hráč druhé ligy nebo krajského mistrovství může startovat pouze v jednom turnaji I. ligy. Po odehrání dvou kol v soutěži se stává závodník statutárním hráčem této soutěže.

-      V I.lize nesmí startovat hráč Extra ligy, který nastoupil ve dvou a více kolech Extra ligy v témže soutěžním roce.

-      V I. lize mohou startovat pouze dvě družstva z jednoho oddílu.

-      Podmínkou účasti pro start v I. lize je podmíněn startem jednoho družstva dorostu nebo žáků v krajském mistrovství.

 

 

1.4   II.LIGA

            V druhé lize startuje šest družstev z České republiky, která hrají turnajovým způsobem každý s každým ve třech soutěžních turnajích,  z kterých se výsledky sčítají pro postup do I.ligy a sestup do Mistrovství kraje. Vítěz II.ligy postupuje přímo pro další sezónu do I.ligy, družstvo na 6. místě sestupuje pro příští sezónu do soutěže „Mistrovství kraje“.

            V případě, že družstva na 1. a 2. místě získala po odehrání tří kol II.ligy shodný počet bodů rozhoduje o postupu do I.ligy rozdíl bodů a skóre ze vzájemných zápasů ve třech soutěžních kolech, více vstřelených branek. Při rovnosti všech položek se odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Nehraje se prodloužení.

            V případě, že družstva na 5. a 6. místě získala po odehrání třech kol II.ligy shodný počet bodů rozhoduje o sestupu do Mistrovství kraje rozdíl bodů a skóre ze vzájemných zápasů ve třech soutěžních kolech, více vstřelených branek. Při rovnosti všech položek se odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Nehraje se prodloužení.

 

Poznámka:

-      v této soutěži nesmí startovat hráči Extra ligy a I.ligy, kteří nastoupili ve dvou a více turnajích Extra ligy a I.ligy v témže soutěžním roce.

-      Podmínkou účasti pro start v II. lize je podmíněn startem jednoho družstva dorostu nebo žáků v krajském mistrovství.

 

 

1.5 MISTROVSTVÍ KRAJE

 

            O titul „Mistr kraje“ v kolové mužů soutěží všechna přihlášená družstva příslušné krajské oblasti. (možnost sloučení více krajů), mimo družstev startující v Extra lize, I.lize a II.lize. Systém soutěže určuje STK komise příslušného krajského svazu. O celkovém vítězi rozhodují získané body. Budou-li mezi dvěma družstvy stejné, musí být odehrány o titul “Mistr kraje“ čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.  

 

V případě, že má více jak dvě družstva shodně bodů pro postup do turnaje o II.ligu, sestaví předseda rozhodčího sboru tabulku vzájemných zápasů a určí první dvě družstva, která mezi sebou odehrají o titul „Mistr kraje“ čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

 

Mistr kraje, případně další družstva postupují v témže roce do turnaje o postup do druhé ligy, dle stanoveného klíče STK SK ČSC před zahájením soutěže pro příslušný rok.

 

Poznámka:

-      V této soutěži nesmí startovat hráči Extra ligy, I. a II. ligy, kteří nastoupí více jak v jednom turnaji Extra ligy, první nebo druhé ligy v témže ročníku.

-      Při větším počtu družstev (devět), hrají se krajské mistrovství na skupiny, ze kterých postupují družstva do finále, které se odehraje jako třetí závěrečné kolo v počtu sedmi družstev 2x7 minut.

-      V soupisce družstev z jednotlivých oddílů může startovat hráč nižšího družstva jedno kolo za hráče družstva vyššího v témže soutěžním ročníku.

-      V soutěži Mistrovství kraje mohou startovat hráči z různých oddílu, kteří se řádně nahlásí STK kraje, před zahájením soutěže a prokáží se písemným souhlasem vedoucích obou oddílů.

-      V soutěži Mistrovství kraje elite mohou startovat i družstva juniorů, kteří dovršili 15. let.

 

 

 

TURNAJ  O POSTUP DO II.LIGY

 

            V turnaji soutěží „Mistři krajů společně s pořadatelem turnaje, pokud se neprobojoval, popř. družstva, která donominuje na základě omluvy družstva a není možná nominace z téhož kraje - nominuje STK SK ČSC družstvo na základě nejvyššího počtu družstev v krajské soutěži elite. V jednodenním turnaji startují „Mistři krajů“ – Západočeský, Severočeský, Praha, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský.

            Hraje se turnajovým systémem každý s každým. Vítěz turnaje postupuje pro následující ročník do II.ligy. V případě, že mají první dvě družstva stejný počet bodů rozhoduje vzájemný zápas. Pokud je nerozhodný, odehrají se ihned čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

            V případě, že na prvních třech, čtyřech místech mají družstva shodný počet bodů, vytvoří hlavní rozhodčí tabulku vzájemných zápasů a první dvě družstva odehrají čtyřmetrové údery o postup do druhé ligy, dle mezinárodních pravidel UCI.

 

Poznámka:

-      V této soutěži nesmí startovat hráči Extra ligy, I. a II. ligy, kteří nastoupí více jak v jednom turnaji Extra ligy, první nebo druhé ligy v témže ročníků.

-      V turnaji o postup do II. ligy mohou startovat i družstva juniorů, kteří dovršili 15 let.

 

 

1.7 ČESKÝ POHÁR – ELITE – FINÁLE

 

            Do finále Českého poháru v kolové elite, postupují první tři družstva ze semifinálové skupiny „A“ a první tři družstva ze semifinálové skupiny „B“. V případě, že do finále nepostoupí družstvo pořadatele bude finále Českého poháru odehráno se sedmi družstvy. Hraje se jednokolově systémem každý s každým. V případě rovnosti bodů na prvním a druhém místě odehrají se o vítěze Českého poháru  čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

 

            V případě rovnosti bodů na druhém a třetím místě, odehrají se o druhé postupové místo do finále Evropského poháru mezi družstvy čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. V případě, že na prvním až třetím (čtvrtém) místě budou družstva se stejným počtem bodů, vypracuje hlavní rozhodčí tabulku vzájemných zápasů dle mezinárodních pravidel kolové a určí pořadí na prvním až třetím (čtvrtém) místě. O vítěze Českého poháru elite se střetnou družstva na prvním a druhém místě a odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI . Pořadí o třetí místo se již nehraje, a zůstává výsledek dle utvořené tabulky hlavním rozhodčím.

             O druhém postupovém místě do finále EP záleží na nominaci UEC, dle Rankliste WM z předchozího ročníku. Medailová umístění na WM mají dvě družstva ve finále Evropského poháru – elite.

 

 

1.8 ČESKÝ POHÁR – SEMIFINÁLE

 

        20 družstev, která postoupila klíčem:

a)     nasazená družstva Extra ligy

b)     pořadatel skupiny „A“ a pořadatel skupiny „B“

c)      donominovaná družstva dle klíče

 

ZČ – 1x     SČ – 3x       Praha –1x     JM – 3x          OL,ZL,MSL – 4x

 

Skupiny semifinále „A“ i „B“ Českého poháru vylosuje sálová komise.

První dvě družstva z předchozího ročníku Českého poháru jsou nasazená a vylosována do skupin „A“ a „B“ Českého poháru. Další družstva jsou dolosována.

 

Skupiny „A“ i „B“ startují systémem:

10 družstev – dvě skupiny po pěti družstvech: Ve skupinách se hraje každý s každým o pořadí. Družstva na 5. místě ve skupině „A“ hraje s 5. družstvem ze skupiny „B“ o 9. a 10. místo. Družstva na 4. místech ve skupinách hrají o 7. a 8. místo. Družstva na 3. místě v obou skupinách hrají o celkové 5. a 6.místo. První družstvo ve skupině „A“ hraje s druhým družstev ve skupině „B“. Druhé družstvo ve skupině „A“ hraje s prvním ve skupině „B“. Vítězové utkání hrají o vítěze semifinále Českého poháru. Družstva, která prohrají hrají o třetí postupové místo do finále Českého poháru.

V případě nerozhodných výsledků se hrají ihned čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

 

 

1.9 ČESKÝ POHÁR – PRVNÍ KOLA – ELITE

 

            Startují všechna řádně přihlášená družstva příslušného kraje. Možnost sloučení více krajů, mimo družstev Extra ligy.

Hraje se ve všech krajích jednokolové turnaje systémem každý s každým. Do osmi startujících družstev se hraje 2x7 minut, nad osm družstev se hraje 2x5 minut. V případě většího počtu startujících družstev, určuje systém soutěže krajská komise STK  tak, aby byl zajištěn postup v témže ročníku Českého poháru. V případě rovnosti bodů rozhoduje o postupu vzájemný zápas v případě nerozhodného výsledku se odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Při rovnosti více jak dvou družstev rozhodují body a skóre ze vzájemných zápasů (více vstřelených branek). Vítězové prvních kol postupují do semifinále Českého poháru. Nominaci provádí pracovník STK SK ČSC.

 

Poznámka:

-      v soutěži může startovat libovolný počet družstev z jednoho oddílu

-      v soutěži mohou startovat i hráči juniorské kategorie, kteří dovršili v témže roce 15. roků.

-      možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů, kteří se řádně přihlásili před prvním kolem Českého poháru předsedovi STK SK ČSC a mají písemný souhlas vedení obou oddílů. V případě postupu kombinovaného družstva do finále EP, musí si kombinovaná dvojice zajistit licence pouze na jeden oddíl.

2.0 - A  MEZINÁRODNÍ TURNAJE – VELKÉ CENY

 

            Pořadatel mezinárodních turnajů a Velkých cen v České republice, které nejsou zařazeny do kalendáře SC pro daný rok je pořadatel povinen nahlásit pracovníkovi STK SK ČSC – propozice turnaje, návrh rozhodčích nejméně 30 dnů před akcí. Po ukončení turnaje odešle pořadatel výsledky pracovníkovi STK SK ČSC, který výsledky zpracovává (popřípadě výsledky odešle do Rankliste UCI).

2. KOLOVÁ U 23

 

2.1 ČESKOSLOVENSKÝ  POHÁR DRUŽSTEV DO 23 LET – U 23

 

            Československý pohár U 23 se hraje na pět soutěžních turnajů. První tři turnaje jsou předkola pro semifinále a finále U 23. Po odehrání třetího kola se sečtou bodové výsledky všech tří kol, které určí semifinálovou skupinu, která v počtu šesti družstev odehraje semifinále a finále této soutěže. V případě, že do semifinále a finále nepostoupí družstvo pořadatele, startuje vždy jako sedmé družstvo.

            Při rovnosti bodů v těchto třech základních turnajích rozhoduje o přidělení bodů (dle celkového bodového hodnocení) brankový rozdíl, v případě, že družstva mají stejný rozhoduje více vstřelených branek. Družstva, která získají stejný počet bodů na 6. a 7. místě pro postup do finálové skupiny odehrají  čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Pro družstva, která skončila po prvních třech odehraných kolech na 7. až posledním místě U 23, ukončila soutěž U 23 pro příslušný rok.

 

            U 23 se hraje turnajovým způsobem, každý s každým do počtu osmi družstev. Pro 9. až 12. družstev platí dvě skupiny do kterých se nasadí:

Skupina „A“ 1 – 4 družstvo a do skupiny „B“ 2 – 3. družstvo, které mají největší počet získaných bodů. Při první kole U 23 rozhoduje pro nasazení, konečné pořadí z roku předcházejícího. Zbývající družstva se do skupin dolosují,

 

            První dvě družstva ze skupin postupují do finále „A“ o 1. – 4. místo. Družstva na třetím a čtvrtém místě hrají ve finále „B“ o 5. – 8.místo pro přidělení nominačních bodů. Pro další družstva turnaj končí. Výsledky, které se odehrají ve skupinách se do finále A i B vždy započítávají.

 

            Při účasti 13 – 20 družstev se hraje systémem čtyř skupin, kde je vždy nasazeno první družstvo. Další družstva se do skupin dolosují. Systém nasazení:

První s největším počtem získaných bodů hraje ve skupině „A“, druhý ve skupině „D“, třetí ve skupině „B“ a čtvrtý ve skupině C. Další družstva do skupin jsou dolosována.

Finále hrají vždy první družstva ze skupiny, druhá hrají o umístění na 5. – 8.místě pro bodové hodnocení. Pro další družstva soutěž skončila.

 

            Při osmi družstev se hrají zápasy 2x7 minut, nad osm družstev se zápasy hrají 2x5 minut pouze v prvních třech kolech. V semifinále a finále soutěže U 23 se hraje vždy 2x7 minut.

 

            Družstva, která se umístí po třech odehraných kolech na prvním a druhém místě získávají 2 a 1 bod bonifikace pro semifinále – soutěže U 23. Další družstva postupují do semifinále bez bonifikačních bodů.

 

Družstvo, které získá největší počet bodů po odehrání semifinále a finále se stává vítězem Českého poháru U 23 pro příslušný rok a reprezentuje Českou republiku v Evropském finále U 23.

V případě, že na prvním a druhém místě mají družstva stejný počet bonifikačních bodů jsou odehrány čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI .

 

Při rovnosti nominačních bodů u třech nebo více družstev je odehrán turnaj mezi těmito družstvy 1x7 minut o umístění. Toto umístění platí jako konečné. V případě že mají dvě družstva shodný počet bodů i shodné skóre jsou odehrány o vítěze U 23 čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

 

Pro umístění a udělení bonifikačních bodů v semifinále a finále U 23, při stejném bodovém zisku rozhoduje vzájemný zápas, je-li shodný odehrají se čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

 

Pořadatel, který se do semifinále nebo finále neprobojuje je nasazen jako sedmé startující družstvo !

 

Bodové hodnocení:

Tabulka bodování pro prvá tři kola:         Tabulka bodování pro semifinále a finále

1.místo                       8 bodů                       1.místo                       6 bodů

2.místo                       7 bodů                       2.místo                       5 bodů

3.místo                       6 bodů                       3.místo                       4 body

4.místo                       5 bodů                       4.místo                       3 body

5.místo                       4 body                       5.místo                       2 body

6.místo                       3 body                       6.místo                       1 bod

7.místo                       2 body

8.místo                       1 bod

pořadí na dalších místech jsou bez bodů

 

 Poznámka:

-      možnost – libovolný počet družstev z jednoho oddílu.

-      možnost startu pro hráče ze dvou různých oddílů, kteří se řádně přihlásí před prvním kolem U 23 a mají písemný souhlas vedení oddílu.

-      věková hranice hráčů U 23 je dána věkem 15 – 22 let.

-      do konce listopadu každého běžného roku přihlásit pracovníkovi STK SK ČSC družstva, která budou startovat v soutěži U 23 v následujícím roce.

ü      při prvním kole U 23 se družstva nasazují dle umístění z předchozího ročníku, varianta platná pouze při více jak devět družstev.

sestavy družstev je možno měnit v rozehrané soutěži (1. a 3. kolo) na základě lékařského potvrzení při onemocnění hráče. V semifinále a finále povoluje STK SK ČSC v případě zranění, změnu v družstvu za hráče, který nepostoupil ze základních kol U 23.

3.Kolová – junioři 

 

3.1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

            O titul „Mistra České republiky“ v kolové juniorů soutěží šest nejlepších družstev z České republiky, která postoupila z předkola mistrovství České republiky v témže roce. Jako sedmý účastník finále M ČR může startovat i družstvo pořadatele, pokud se nekvalifikovalo.

 

Hraje se jednokolově systémem každý s každým. Tím se určí pořadí na prvním až šestém (sedmém ) místě. Při rovnosti bodů v tomto kole rozhoduje rozdíl branek, při rovnosti rozdílu, více vstřelených branek, dle mezinárodních pravidel kolové.

           

Družstva na prvním a druhém místě odehrají druhé utkání o titul „Mistra České republiky“ 2x6 minut, ke kterému se započítává bodový výsledek těchto družstev z prvního utkání. Při zisku stejného počtu bodů odehrají družstva o titul M ČR  rozhodující čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

 

O třetí (bronzové medaile) a čtvrté místo se hraje stejným způsobem tj. 2x6 minut se zápočtem bodů z prvního utkání. Při stejném bodovém zisku se odehrají čtyřmetrové údery dle pravidel UCI. Pro družstva na pátém a šestém (sedmém) místě platí pořadí v základní skupině Mistrovství České republiky.

 

Poznámka:

-      mohou startovat pouze dvě družstva z jednoho oddílu

-      v případě rovnosti nominačních bodů na prvním a druhém místě odehraje se po 5-ti minutové přestávce poločas 1x6 minut popř. penalty o start na MEJ. Stejně se postupuje v případě shodného nominačního bodového zisku u družstev na 2. a 3.místě, které určí náhradní dvojici na MEJ.

 

 

 3.2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – PŘEDKOLO

 

            O postup do finále Mistrovství České republiky v kolové juniorů soutěží osm družstev, která postoupila z kvalifikace mistrovství České republiky juniorů v témže soutěžním roce, podle klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže. Jako devátý účastník předkola M ČR může startovat i družstvo pořadatele, pokud se do předkola nekvalifikuje. Hraje se jednokolově systémem každý s každým. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na všech místech brankový rozdíl a dále pak více vstřelených branek. Prvních šest družstev postupuje do finále „Mistrovství České republiky“ v témže soutěžním roce.

 

Poznámka:

-      v soutěži mohou startovat pouze dvě družstva z jednoho oddílu.

 

 

3.3 KVALIFIKACE PRO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

                                                                              SKUPINA „A“ – ČECHY

                                                                             SKUPINA „B“ – MORAVA

 

            O postup do předkola mistrovství ČR v kolové juniorů soutěží v příslušných skupinách vždy osm družstev v jednokolovém turnaji systémem každý s každým. Startují mistři kraje a další družstva příslušné oblasti nominované dle klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže pro každý kalendářní rok. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na všech místech brankový rozdíl, dále pak více vstřelených branek dle mezinárodních pravidel kolové.

            Vítěz skupina „A“ a skupiny „B“ spolu s dalšími družstvy dle klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže, postupují v témže roce do předkola Mistrovství České republiky“.

 

 

3.4 MISTROVSTVÍ KRAJE

 

            O titul „Mistr kraje“ v kolové juniorů soutěží všechna přihlášená družstva příslušné oblasti. (možnost sloučení více krajů). Systém soutěže určuje STK komise příslušného krajského svazu. O celkovém vítězi rozhodují získané body. Budou-li mezi dvěma nebo více družstvy stejné, musí být odehrány o vítěze MK čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI. Mistr kraje a případně další družstva podle klíče stanoveného STK SK ČSC postupují do kvalifikace M ČR v témže roce.

4. Kolová – žáci

 

 

4.1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – FINÁLE

 

            O titul „Mistra České republiky“ v kolové žáků soutěží sedm družstev, která

postoupila z kvalifikace M ČR žáků podle klíče stanoveného STK SK ČSC + pořadatel jako osmé družstvo. Hraje se systémem každý s každým jednokolově. 

            Družstvo, které získá nejvíce bodů, se stává mistrem České republiky a držitelem zlatých medailí. Družstva s největším počtem bodů na druhém a třetím místě získávají stříbrné a bronzové medaile M ČR.

            Při rovnosti bodů na medailových místech se vždy odehrají čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

V pořadí na dalších místech rozhodují získané body, budou-li stejné rozhoduje skóre popř. více vstřelených branek.

 

Poznámka:

-      ve finále M ČR mohou startovat maximálně dvě družstva z jednoho oddílu.

 

 

4.2 KVALIFIKACE  PRO  M ČR skupina „A“ Čechy / skupina „B“ Morava

 

            O postup do finále mistrovství České republiky v kolové žáků soutěží v příslušných skupinách osm družstev v jednokolovém turnaji systémem každý s každým. Startují Mistři kraje a další družstva příslušné oblasti nominované podle klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže pro každý kalendářní rok. Jako devátý účastník kvalifikace může startovat i družstvo pořadatele pokud se nekvalifikovalo. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na všech místech brankový rozdíl a dále pak více vstřelených branek dle pravidel kolové. Vítěz skupiny „A“ a „B“ + další družstva podle stanoveného klíče STK SK ČSC postupují v témže roce do finále Mistrovství České republiky v kategorii žáků.

 

Poznámka:

-      mohou startovat maximálně dvě družstva z jednoho oddílu.

 

 

4.3 MISTROVSTVÍ KRAJE

  

           O titul „Mistr kraje“ soutěží všechna řádně přihlášená družstva příslušné oblasti (možnost sloučení více krajů). Systém soutěže určuje STK příslušného oblastního svazu. O celkovém vítězi rozhodují získané body. Budou-li mezi dvěma nebo více družstvy stejné, udělá hlavní rozhodčí tabulku vzájemných zápasů ve všech odehraných kol. Družstva na 1 a 2 .místě odehrají o titul „Mistr kraje“. čtyřmetrové údery dle mezinárodních pravidel UCI.

Mistr kraje a případně další družstva podle klíče stanoveného STK SK ČSC před zahájením soutěže postupují do kvalifikace pro Mistrovství České republiky v témže roce.

 

 

4.4 ČESKÝ POHÁR – FINÁLE ŽÁCI

 

Ve finále Českého poháru žáků startuje 12 družstev

 

o       9 družstev postupuje do finále ČP žáků podle nejvyššího bodového zisku z kvalifikačních turnajů z Čech a Moravy

o       2 družstva postupují dle nejvyššího počtu bodů z Čech

o       1 družstvo pořadatele

o       start v Českém poháru je pro libovolný počet družstev z jednoho oddílu

o       nominaci a rozpis finále provádí STK SK ČSC po odehrání všech kvalifikačních turnajů ČP

 

 

Ve finále ČP žáků startuje 12 nominovaných družstev, které STK SK ČSC nasadí do tří skupin po čtyřech družstvech.

 

 

Skupina „A“              1 a 6 družstvo dle získaných bodů

Skupina „B“              2 a 5 družstvo dle získaných bodů

Skupina „C“              3 a 4 družstvo dle získaných bodů

Další družstva se do skupin dolosují.

 

 

Poznámka: I v případě, že se družstva z Čech bodově umístí do devátého místa, postupují vždy z české skupiny 2 družstva.

 

 

Český pohár – kvalifikační turnaje žáků se hrají v deseti základních turnajích. V turnajích se hraje do devíti družstev každý s každým. Při větším počtu přihlášených družstev se hraje na skupiny podle propozic pořadatele. O pořadí družstev rozhodují body a rozdíl skóre podle pravidel kolové. Družstvo získává tolik kvalifikačních bodů, kolik družstev zůstalo za vítězným družstvem. Body z jednotlivých kvalifikačních turnajů se sčítají a družstva s největším počtem získaných bodů postupují do finále Českého poháru žáků dle klíče STK SK ČSC.

 

 

4.5 ČESKÝ POHÁR – KVALIFIKAČNÍ TURNAJE ŽÁKŮ

 

            Český pohár – kvalifikační turnaje žáků se hrají v deseti základních turnajích. V turnajích se hraje do devíti družstev každý s každým. Při větším počtu přihlášených družstev se hraje na skupiny podle propozic pořadatele. O pořadí družstev rozhodují body a rozdíl skóre podle pravidel kolové. Družstvo získává tolik kvalifikačních bodů, kolik družstev zůstalo za vítězným družstvem. Body z jednotlivých kvalifikačních turnajů se sčítají a družstva s největším počtem získaných bodů postupují do finále Českého poháru žáků dle klíče STK SK ČSC.

            Start družstev v Českém poháru žáků je libovolný počet z jednoho oddílu.

 

 

-      družstva, která se přihlásí na kvalifikační turnaj ČP a omluví se před turnajem musí doložit věrohodné lékařské potvrzení. V případě, že tak neučiní bude družstvu odebráno 5 bodů za přihlášenou a neomluvenou účast v základním kole ČP žáků.

            Pořadatelé kvalifikačních turnajů Českého poháru žáků:

Spartak Chrastava, Lokomotiva Liberec, SC Svitávka, MO CK Svitávka, TJ Šitbořice, Favorit Brno, Spartak Přerov, Sokol Zlín, Prima Nezamyslice, Start VD Plzeň,

 

Poznámka:

 

-      V případě, že oddíl neuskuteční bez řádné omluvy kvalifikační turnaj ČP,

nebude nominován do finále, i když oddíl získá postupující počet bodů pro start ve finále ČP žáků.

 

VE SPORNÝCH A NEJASNÝCH SITUACÍCH V NOMINACI, INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH V KOLOVÉ I V KRASOJÍZDĚ A VE VÝKLADU TĚCHTO SPORTOVNĚ-TECHNICKÝCH SMĚRNIC SI SÁLOVÁ KOMISE VYHRAZUJE PRÁVO INDIVIDUÁLNÍHO ŘEŠENÍ:

 

JUDr.Marian Štetina                                                                     Jindřich Pospíšil

Prezident ČSC                                                                předseda sálové komise ČSC