Smlouva o spolupráci mezi TJ Spartak Chrastava a Městem Chrastava uzavřena

10.07.2009 19:35

Smlouva o spolupráci mezi TJ Spartak Chrastava a Městem Chrastava uzavřena

V prosinci 2007 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi TJ Spartak Chrastava a Městem Chrastava. Město je tak legislativně připraveno, pokud bude Spartakem písemně osloveno, pomoci mu při jeho investičních akcích na jeho majetku, a to zejména při financování a zpracování projektů, získávání dotačních titulů a při financování tzv. vlastního podílu.

Věřím, že se tak již v roce 2008 budeme moci pokusit na (zřejmě) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o získání dotace na zvelebení sportovní haly, areálu okolo ní či jinde. I když – brzdíc vlastní optimismus - musím zdůraznit, že cesta k úspěšnému získání dotace je trnitá a leckdy trvá dlouhá léta.

V Chrastavě dne 19. 12. 2007
Ing. Michael Canov starosta

Text smlouvy je uveden v příloze: strana 1, strana 2