Úspěch dorostenců na Velké ceně Chrastavy

26.05.2010 11:45

 

   

 

Po vzduchovkové sezóně jsme zahájili malorážkovou sezónu v Praze, kde jsme stříleli polohy 3x20 (v leže, stoje a v kleče). Další soutěž se konala v Semilech a v Teplicích. Zde se nám však příliš nedařilo. V Semilech si nejlépe vedl Petr Hedbávný, s nástřelem 574 bodů se umístil na 3. místě. Vojtěch Polák si nastřílel osobní rekord.

V Teplicích si nejlépe vedl dorostenec Tomáš Rajnoha, s nástřelem 560 bodů skončil těsně pod stupněm vítězů a to na 4. místě. Ani dorostenky Kratochvílová Denisa a Hedbávná Klára nedopadly špatně, s nástřelem 558 body obsadily šesté místo.

Při závodech v České Lípě dne 8. května si nejlépe z naší ZO vedl Petr Hedbávný s nástřelem 570 bodů, tím se umístil na 2. místě. V družstvech jsme obsadili druhé a třetí místo. Družstvo dorostu (Hedbávná Klára, Kratochvílová Denisa a Rajnoha Tomáš) se umístilo na druhém místě a na třetím místě skončilo družstvo složené, Hedbávný Petr, Halama Vítek a Rajnoha Josef.

Týden poté nám dorostenci na GP Jizerských hor předvedli, co jsme je naučili, a to tím, že Tomáš Rajnoha nastřílel 573 bodů a umístil se na druhém místě. Vojta Halama s 570 body skončil na třetím místě. V kategorii muži skončil Josef Rajnoha na pátém místě s 567 body a Petr Hedbávný s 566 body na šestém místě. V polohách (3x20) jsme si horší umístění trochu vynahradili, Josef Rajnoha s nástřelem 513 body obsadil druhé místo, Petr Hedbávný páté místo s 495 body. V kategorii dorost skončil Tomáš Rajnoha na šestém místě s nástřelem 481 bod..

V sobotu 22. května 2010 jsme pořádali 2. ročník VC Chrastavy ve střelbě z LM, SM 60 ran v leže a v polohách (3x20). Této soutěže se zúčastnilo 11 dorostenců a 13 mužů v poloze leže. V polohách (3x20) střílelo 6 mužů a 4 dorostenci. Naši ZO reprezentovalo celkem pět dorostenců v poloze v leže a tři z nich ještě stříleli polohy (3x20). Za dospělé nás reprezentoval Petr Hedbávný, který se v poloze leže umístil na druhém místě s nástřelem 577 bodů. V polohách (3x20) nastřílel 505 bodů a umístil se na pátém místě. V leže se na prvním místě umístila Denisa Kratochvílová s nástřelem 565 bodů. Jenom o jeden bod méně nastřílel Tomáš Rajnoha a tak se umístil na druhém místě. Vojtěch Halama nástřelem 558 bodů skončil na čtvrtém místě. Klára Hedbávná nastřílela 550 bodů a stačilo to na sedmé místo. Ale ani Vojta Polák, který nastřílel z našich dorostenců nejméně, skončil na 10 místě.

23. května 2010 se konal již 5. ročník VC Chrastavy v perkusních a křesadlových zbraních. Na tuto soutěž přijelo celkem 20 příznivců tohoto sportu. Tato soutěž se střílí v sedmi disciplínách - perkusní pistole civilní, perkusní pistole vojenská, křesadlová pistole, perkusní puška civilní, perkusní puška vojenská, křesadlová puška a perkusní revolver. V každé disciplíně se střílí tři nástřelné a deset ran do soutěže. Naši organizaci reprezentoval Květoslav Straník v disciplínách PERE, PEPIC a KŘPI. Všechny tři disciplíny vyhrál.

I když nám počasí po oba dny příliš nepřálo, hlavně v neděli ráno, obě soutěže se vydařily a i celková účast byla dobrá.

Zároveň děkujeme městu Chrastava v zastoupení Ing. Michaela Canova, Společenskému klubu města Chrastavy a firmě Naveta, s.r.o Machnín za podporu a sponzorské dary.

 

 

Josef Rajnoha - vedoucí SSK

 

...videoreportáž 

 

Náš pravidelný trénink je v úterý a ve čtvrtek. Zveme proto všechny příznivce sportovní střelby. K dispozici jsou vzduchové a malorážkové pušky i pistole, které v rámci tréninku rádi zapůjčíme.