GRANT na podporu rozvoje

12.02.2010 22:47

 

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 1.února2010 rozpočet města na rok 2010 ( čj. 2010/01/V ), jehož součástí je grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 200.000,- pro kalendářní rok 2010.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz nejpozději do 25. 3. 2010