Akce roku 2016 - nová sportovní hala - smlouva podepsána

29.12.2015 10:39
Dlouhá léta toužebně očekávaná kompletní rekonstrukce sportovní haly má před startem. Výběrové řízení na její realizaci vyhrála s cenou cca 21 mil. Kč (včetně DPH) firma INSKY s.r.o., pro kterou se jedná o její chrastavskou premiéru. Oproti projektované ceně ve výši 29 mil. Kč byla vysoutěžená cena o plných 28% nižší.

V úterý dne 22. prosince roku 2015 došlo ke slavnostnímu podepsání smlouvy mezi zástupcem zhotovitele (obchodní ředitel Miroslav Šalda) a majitelem sportovní haly, kterým je TJ Spartak Chrastava (předsedkyně Danuše Husáková). Město Chrastava ovšem v celé realizaci totální rekonstrukce sportovní haly hraje stěžejní roli, neboť akci ze 100 % dotuje ze svého rozpočtu a navíc zajišťuje pro TJ Spartak veškeré administrativní práce. Jedná se tak o největší jednorázovou podporu sportu ze strany radnice v dohledatelných dějinách města.

Samotná realizace bude spuštěna v druhé polovině února 2016. Nová sportovní hala by dle smlouvy měla být hotova ještě v průběhu roku 2016. Technické detaily při předání stávající haly zhotoviteli nového díla budou řešeny na speciální schůzce všech zainteresovaných na počátku ledna roku 2016.

V Chrastavě dne 28.12.2015 Michael Canov – starosta

 https://youtu.be/TtXnnZexTSw